Czech English French German Italian Russian Slovak

Podnikové vzdělávání zaměstnanců SOGOS

Logo OPZ barevn

 

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SOGOS

je spolufinancován Evropskou unií. Reg. č. projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004315. Při realizaci projektu dojde k proškolení zhruba 40 zaměstnanců v různých oblastech vzdělávání, tj. od počítačových kurzů, přes soft skills až po technické kurzy, kterých je nejvíce.

mpsv