Czech English French German Italian Russian Slovak

Podnikové vzdělávání zaměstnanců SOGOS II

Logo OPZ barevn

 

PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SOGOS II

Společnost SOGOS, s.r.o. úspěšně zahájila projekt pod registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012101 s názvem projektu PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SOGOS II – skupinu pro vzdělávání tvoří 70 vybraných zaměstnanců, kteří budou v rámci projektu navštěvovat vybrané kurzy. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

mpsv