Chceme být silnou a konkurence schopnou společností, za kterou jsou kvalitní výsledky.

Prioritou společnosti je neustále prohlubovat svoji pozici dodavatele do podniků koncernu Continental Barum a Continental AG, to znamená uspokojovat potřeby zákazníka výrobou nových strojních částí, prováděním generálních, standardních a havarijních oprav zařízení pro zpracování pryže. Pomocí IMS preventivními opatřeními a trvalým zlepšováním eliminovat ztráty a vyrábět s minimálními náklady. Vedení společnosti, klade důraz na konkurenceschopnost našich produktů a upevnění pozice firmy na trhu, chce snižovat negativní působení našich činností na životní prostředí a dbát na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci.

Vedení společnosti se dále zavazuje:

politika kvality