Oddělení svařovny se zabývá výrobou a montáží potrubí, opravami tlakových nádob, renovacemi náhradních dílů a šnekových hřídelí. Ve své činnosti využívá svařování hliníku a jeho slitin, barevných kovů, litiny a CRNI ocelí.

Metody svařování:

  • 111 – ruční obloukové svařování obalovanou elektrodou
  • 131 – obloukové svařování tavící se elektrodou v inertním plynu – MIG svařování
  • 135 – obloukové svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu – MAG svařování
  • 141 – obloukové svařování wolframovou elektrodou v inertním plynu – WIG / TIG
  • 311 – kyslíko-acetylénové svařování